default_mobilelogo

ΓΛΩΣΣΑ - LANGUAGE

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡΩΝ

Ιστότοπος Ποιότητας στην Υγεία

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 03:00

Νοσοκομειακές Λοιμώξεις και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Δ. Ματάμης)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δ. Ματάμης

Διευθυντής ΜΕΘ, Νοσοκομείου Παπαγεωγίου Θεσσαλονίκης

 

Μια ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, είναι μια λοίμωξη της οποίας η ανάπτυξη ευνοείται από το νοσοκομειακό περιβάλλον και οφείλεται σε ιούς, μύκητες και βακτηριακές λοιμώξεις. [1]

Οι πιο κοινές νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι η μικροβιαιμία(βακτηριαιμία), η πνευμονία (π.χ., πνευμονία του αναπνευστήρα), οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και η λοίμωξη του χειρουργικού τραύματος.

Για την κατάταξη  μίας λοίμωξης  στις νοσοκομειακές απαιτείται να είναι άσχετη με την αρχική αιτία (ασθένεια) εισαγωγής  στο νοσοκομείο    και το χρονικό όριο  εκδήλωσής   της να  είναι οι πρώτες 48 ή περισσότερες ώρες μετά  την εισαγωγή ( αυτή δεν είναι  δηλαδή εκδηλωμένη  ούτε επωάζεται  κατά την στιγμή της εισαγωγής  στο νοσηλευτικό ίδρυμα)  ή  όταν η εκδήλωση  της λαμβάνει χώρα εντός 30 ημερών μετά το εξιτήριο.

Σημαντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις  είναι η αυξημένη  συγκέντρωση του παθογόνου παράγοντα ( μεγάλος αριθμός  μικροοργανισμών)  η αυξημένη λοιμογόνος δύναμη αυτών ,αλλά  και η μειωμένη αντίσταση των  ασθενών  λόγω  καχεξίας ηλικιακών ορίων (νήπια-γέροντες), κακοηθείας [Καρκίνος, λευχαιμία, Σακχαρώδης διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, AIDS ).  [2,3,4]

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις  αποτελούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό  πρόβλημα   διότι σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα (ήπια έως σοβαρή)  με αποτέλεσμα την παράταση  της νοσηλείας και την αύξηση του κόστους αυτής , την χρήση συνδυασμού αντιβιοτικών , την ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου  ανθεκτικότητος  σε αυτά  και  τέλος με την αυξημένη θνητότητα  του επιμολυνθέντος ασθενούς  αλλά και άλλων ασθενών ιδίως με καταστολή του ανοσοποιητικού.

Η πηγή των παθογόνων παραγόντων που σχετίζονται με λοίμωξη είναι πολυπαραγοντιακή  και ειδικά για την μονάδα εντατικής θεραπείας (ήδη από 20ετίας ) διεπιστώθη  ότι προέρχεται από  την αλλαγή της ενδογενούς  χλωρίδας  των ασθενών το 40% -60% λόγω της ενδονοσοκομιακής χρήσης αντιβιοτικών, από την επιμόλυνση μέσω των χεριών του προσωπικού το 20 % -40%, από τα αντιβιοτικά  που προκαλούν αλλαγές στην χλωρίδα το  20% -25%  και τέλος από άλλες μορφές (συμπεριλαμβανομένης  και της μόλυνσης του περιβάλλοντος) το 20% .

Αναλυτικά στα αίτια των νοσοκομειακών λοιμώξεων περιλαμβάνονται:[5,6,7,8]

Οι ασθενείς με νοσηλεία στο παρελθόν που έγιναν φορείς (π.χ σταφυλοκόκκου ανθεκτικού στην μεθικιλίνη) που συνεχίζουν να επισκέπτονται το νοσηλευτικο ίδρυμα.  

Η αυξημένη συγκέντρωση των ασθενών, η συχνή μεταφορά ασθενών από ένα τμήμα στο άλλο και  η νοσηλεία ασθενών αυξημένου κινδύνου με άλλους (π.χ  ασθενείς μονάδος [ΜΕΘ] νοσηλευόμενοι  μετά την έξοδό τους από αυτές  στον ίδιο θάλαμο με  εγκαυματίες και νεογνά).

H  νοσηλεία μεγάλου αριθμού ασθενών  των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί (γεροντική ηλικία ,νήπια, HIV  ανοσοκατεσταλμένοι  ασθενείς κ.α).

Oι πολλές ιατρικές πράξεις που παρακάμπτουν  τους φυσικούς  προστατευτικούς φραγμούς του σώματος (φλεβοκαθετήρες, ουροκαθετήρες, βιοψίες,κεντρική φλεβική πίεση , διασωλήνωση κ.α κ.α).

To ιατρικό- παραιατρικό προσωπικό  που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση από ασθενή σε ασθενή (νοσηλευτική φροντίδα ,κλινική εξέταση κ.α), παρέχοντας έτσι δυνατότητα  στους  παθογόνους παράγοντες για μετάδοση.

Tα ανεπαρκή πρωτόκολλα υγιεινής  που αφορούν τις  στολές , τον εξοπλισμό  την αποστείρωση,  το πλύσιμο   των  χεριών και των επιφανειών, την  μη  χρήση γαντιών και αντισηπτικών, πρίν και μετά την επαφή με τον ασθενή  και τις παρακείμενες επιφάνειες (ειδικά όταν είχε προηγηθεί νοσηλεία με ασθενείς με ανθεκτικά μικρόβια).

Τα άλλα προληπτικά μέτρα (τα οποία είτε δεν εφαρμόζονται  ή εφαρμόζονται χαλαρά από το προσωπικό του νοσοκομείου). 

Aπό τα ανωτέρω  προκύπτουν ότι τα αντίστοιχα προληπτικά μέτρα είναι  η εξάλειψη των αιτιολογικών παραγόντων που περιγράφηκαν παραπάνω  και ειδικότερον :[4,5,6,7,8] :

H  ανάγκη περιοδικών συναντήσεων (π.χ ανά 3μηνο) για να τονίζεται η σημασία του πλυσίματος των χεριών και της υγιεινής της επαφής με τις επιφάνειες, αλλά και η ορθή εκμάθηση πλυσίματος χεριών μέσω ειδικών σεμιναρίων/έλεγχος εφαρμογής της διαδικασίας με περιοδικούς ελέγχους .

H  χρήση Chlorexidine για το καθημερινό πλύσιμο των ασθενών.

Η χρήση μικροβιοκτονων απολυμαντικων υγρων  για τον καθαρισμο  των επιφανειών και των ιατρικών συσκευών.  Πέρα από την χρήση της όμως  αναγκαία  είναι και η  κατάλληλη εκπαίδευση [ υπό την μορφή σεμιναρίων ορθής καθαριότητος ] των καθαριστών /έλεγχος  εφαρμογής των αρχών που διδάχθηκαν ].

Η χρήση λιστών ελέγχου (checklists)  για τον καθαρισμό (ελάττωση της πλημμελούς καθαριότητος  με αναγραφή όλων των επιφανειών μαρκάρισμα ότι έγινε η κατάλληλη διεργασία και από ποιόν).

Η περιοδική λήψη δειγμάτων από τις επιφάνειες για καλλιέργεια  και η χρήση συσκευών ελέγχου δειγματοληπτικά.

Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας(ultraviolet light) και άλλων συστημάτων όπως του Hydrogen peroxide system.

Τέλος η  χρήση επιφανειών με δράση στον μικροβιακό πολλαπλασιασμό αποτελεί το τεχνολογικό μέλλον [9,10].

Συμπερασματικά οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία , χρήζουν ευαισθητοποιήσεως   και μέτρων ορθής πρόληψης και αντιμετωπίσεωςαλλα και αποτελουν δεικτη της προσφερομενης ποιοτητας των προσφερομενων υπηρεσιων υγειας.

   

 

Βιβλιογραφία

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Hospital-acquired_infection

2.http://emedicine.medscape.com/article/967022-overview

3. Nosocomial infection. http:// en.wikipedia. org / wiki / nosoconial_ infection. Retrieved 9th June,2009.

4. http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.pdf

5. Weinstein RA. Epidemiology and control of nosocomial infections in adult intensive care units. Am J Med 1991;91(suppl 3B):179S–184S.

 6 http://www.ajol.info/index.php/ajcem/article/viewFile/53916/42463&a=bi&pagenumber=1&w=100

7. http://www.jstor.org/stable/10.1086/670223: David J. Weber, , William A. Rutala, Understanding and Preventing Transmission of Healthcare-Associated Pathogens Due to the Contaminated Hospital Environment

8.Αrvaniti k, Lathyris D,RuimyR., haidich A.B, Kolourida V., Nikolaidis P. matamisD. Miyakis S. The importance of colonization pressurein multiresistant AcinetobacterBaumannii acquisition in Greek intensive careunit, Critical care 2012  http://ccforum.com/content/16/3/R102

9. http://www.oxititan.com/library/Journal_of_Materials_Science_art_on_Antimicrobial_surfaces.pdf

10. http://www.coppercanada.ca/french/antimicrobial/antimicrobial_PDFs/Casey%20-%20Role%20of%20Cu%20in%20reducing%20hospital%20environment%20contamination.pdf

 

 

 

Διαβάστηκε 7501 φορές

Website Security Test

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ